6th Annual ECoFI Symposium

Pembangunan Mampan Tonggak Kesejahteraan Rakyat

31 October 2019.

Adya Hotel, Langkawi, Kedah, Malaysia

Contact Us

Dr. Nur Marina Abdul Manap
AES2018 Secretary
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok
MALAYSIA
Phone: +604-928-6837
Fax: +604-928-6752
Email: nurmarina@uum.edu.my

 

Organised by: