6th Annual ECoFI Symposium

Pembangunan Mampan Tonggak Kesejahteraan Rakyat

Sustainable Development as Pillars to Wellbeing

31 October 2019.

HIG Hotel, Langkawi, Kedah, Malaysia

Contact Us

Pn. Aznita Samsi
AES2019 Secretary
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok
MALAYSIA
Phone: +604-928-6824
Fax: +604-928-6752
Email: aznita@uum.edu.my

Prof. Madya Dr. Siti Hadijah Bte Che Mat
Phone: 04-9286799
Mobile: 013-7207072 (Whatsapp Only)
E-mail: hadijah@uum.edu.my

Nor Fadzlin binti Mohammad Bahar      
Phone: 04-9286797     
Mobile: 012-5674067 (Whatsapp Only)
E-mail: norfadzlin@uum.edu.my

 

Organised by:

 

 

 

Sponsored by:

Lambang Kedah.png

Bahagian Perancangan Ekonomi Negeri (BPEN), Kedah